Guides til vedligehold og vandbehandling

– fordi den bedste badevandskvalitet er vigtig!

Er du den heldige ejer af en spa eller pool, er det nemlig yderst vigtigt at opretholde den bedste rutine for vedligehold af anlæg, bassin og vandbehandling. Hvis vandet ikke er af god kvalitet, ødelægges badeoplevelsen, og der er grundlæggende fare for infektion og sygdom. Alle disse kan forebygges ved brug af den rette kemi, filtrering og rengøring. Følg gerne disse guides til vedligehold og vandbehandling samlet ud fra jeres oftest stillede spørgsmål. Forhåbentlig kan det medvirke til tryghed ved brugen af desinfektionsmidler.

Her er de vigtigste råd og oftest stillede spørgsmål fra pool- og spaejere. De gode råd er givet af vores leverandør for HTH-klor, Saniklar og SpaCare. Kvalitetsprodukter, som alle findes i vores online webshop. Ved at få råd direkte fra kilden, sikres du tilgang til de anbefalede produkter, så dit badevand er i gode hænder.

FAQ om vandbehandling

Hvad gør jeg, hvis vandet er mælkeagtig og uklart?

Sørg for at neutralisere vandets pH-værdi, så den ligger mellem 7,0 og 7,4 – Brug pH plus eller pH minus

Det uklare vand opstår som følge af små mikroorganismer, der ikke kan opfanges af filtret. For at fjerne disse mikroorganismer, bør du tilsætte flokningsmiddel. Ved brug af flokningsmiddel samles mikroorganismerne i større grupperinger, som bedre kan suges op fra poolens bund med en bundsuger.

Har du tilkoblet sandfilter, opsamles mikroorganismerne i dette, når du har tilsat flokningsmiddel.

Husk at lade pumpen køre kontinuerligt.

Se flere guides til vedligehold

Hvad gør jeg, hvis vandet er grønt?

Den grønne farve skyldes algevækst i vandet. Denne vækst opstår helt naturligt, hvis klorniveauet er for lavt og især efter en periode med dejligt og varmt vejr (udendørs pools).

Sørg for at neutralisere vandets pH-værdi, så den ligger mellem 7,0 og 7,4 – Brug pH plus eller pH minus

Returskyl sandfilteret for at fjerne urenheder og tilfør klorgranulat til skimmer. Kloren binder sig til algerne, som derved nedbrydes.

Hvad gør jeg, hvis pool vægge og bund er slimede og glatte?

Der er igangværende bakterie eller algevækst.

Sørg for at neutralisere vandets pH-værdi, så den ligger mellem 7,0 og 7,4 – Brug pH plus eller pH minus

Giv vandet en chokkloring med 15 g/m³.

Børst og støvsug bund og alle sider.

Hvad betyder det, når klor er uden stabilisator?

Klor uden stabilisator (calciumhypochlorit) tilfører ikke cyanursyre til vandet og danner aldrig klorlås. Klorlås gør kloren ineffektiv, og kan være svær at få væk igen.

Hvis du f.eks. har alger i vandet, selvom du kan måle klor, kan det skyldes klorlås. Klorprodukterne fra HTH er uden stabilisator og er godkendt til desinfektion af drikke- og badevand. Produkterne garanterer rent badevand med højeste komfort ved mindst muligt forbrug og udsteder en minimal lugt af klor.

Ustabiliseret eller stabiliseret klor?

Ved anvendelse af ustabiliseret klor til desinfektion af pool opnås en række fordele – bl.a. ingen ekstra vandudskiftning grundet overstabilisering, krystalklart vand med højt hygiejne niveau, stor badekomfort, nedsat total tilsætning af kemi til vandet, ingen akkumulering af cyanursyre i vandet osv. (Bemærk, at klor produkter købt i lavprisvarehuse og byggemarkeder er IKKE ustabiliseret – andre regler vil gøre sig gældende her).

Hvordan opstår klorlås?

Klorlås opstår bl.a. hvis poolen har stået åben og ubehandlet over en længere periode. Henover vintersæsonen kan klorlås være opstået ved organisk og uorganisk affald fra nedfalden natur eller kraftig regn. (udendørs pool) Klorlås kan også opstå, hvis der benyttes stabiliseret klor (klorprodukter fra lavprishuse og byggemarkeder)

Høj værdi af Cyanursyre kan danne klorlås

Cyanursyre låser den frie klor, som derved mister sin desinfektionseffekt. Cyanursyre indholdet må derfor højest være 50 mg/l. Ved denne værdi er det kun 26% af den klor, du måler, der virker! Cyanursyre op til 30 mg/l beskytter poolens klor mod nedbrydning fra solens UV-stråler, men fra 50 mg/l og op virker den som klorlås. Det betyder, at der kan måles klor i vandet, men kloren er låst af cyanursyren og virker ikke. Derved ses ofte algeangreb i pools, der anvender stabiliseret klor.

Cyanursyre kan måles

Cyanursyre måles ved en smarttester. For at undgå cyanursyre kan du bruge ustabiliseret klor uden cyanursyre. Bruges alligevel stabiliseret klor, skal der løbende måles cyanursyre værdi og vandet skiftes, når niveauet overstiger 30 mg/l.

Hvad gør jeg ved brune okkerbelægninger på sider og bund?

Hvis vandet, der fyldes i poolen indeholder jern, så vil jernet oxidere i poolen og udfældes som brune okkerbelægninger på sider og bund.

Okkeren sidder godt fast. Den kan ikke lige skrubbes af igen. Den kan dog fjernes med Super Okkerrens. En ren askorbinsyre (C-vitamin), som er det eneste stof, der kan opløse okkerbelægninger i en pool. Bemærk, at klor indhold i vandet skal være = 0 mg/l inden tilsætning af okkerens. Klor fjernes evt. ved AntiChlor.

Fremgangsmåde
 1. Tilsæt 1 kg Super Okkerrens pr. 20 m² vand. Hvis indholdet af okkerrens er mindre, så virker det ikke!
 2. Opløs Super Okkerrens lidt ad gangen i en ren spand med pool vand og tilsæt opløsningen foran indløbsdyserne med filterpumpen kørende.
 3. Efter 24 timer er okkerbelægningerne løsnet, og kan fjernes med en bassinkost. Justér pH til 7,0 og klor vandet op til 5 mg/l (tilsæt 7,5 g HTH-klor pr. m³). Der der kan atter bades.

Hvordan måler jeg klor, pH og alkalinitet?

De tre vigtigste målinger for en pool ejer, der bruger HTH-klor, er: pH, klor og alkalinitet (TA), som kan måles med følgende.

 • Smarttester (photometer) giver de mest præcise målinger af klor (fri og bundet), pH, cyanursyre og alkalinitet. (Brug tabletter til photometer)
 • Pooltester (håndryster), der med DPD nr. 1 tabletter måler frit klor, med DPD 3 tabletter måler total klor eller med pHenol red tabletter måler pH. Til kontrolmåling af alkalinitet kan der anvendes teststrip.

Det er vigtigt, at tabletterne IKKE kommer i berøring med fingre eller andet! Det kan give ukorrekte målinger. Vandet fra testeren hældes efterfølgende i kloak – ikke i poolen.

Badevandets idealværdier

Jo oftere du måler og justerer vandkvaliteten, jo flottere vandkvalitet kan du opnå.

 • pH-værdi (min-max): 7,0-7,4
 • Frit klor (min-max): 1,0-5,0 mg/l – det anbefalede niveau er dog 1,0-3,0 mg/l
 • Bunden klor: Så lav som muligt – max 5,0 mg/l (i en privat udendørs pool, behøves der ikke blive målt bunden klor)

Ligger de målte værdier udenfor disse intervaller, justeres der, og efter 4 timer foretages en ny kontrolmåling. Cirkulationspumpen skal være tændt!

Vedligehold af spa og vildmarksbad

Vandskifte og opstart af spa

Tid til at starte spaen op efter en længere tids pause? Tid til vandet i spaen skal skiftes?

Følg disse få gode råd for den bedste opstart
 1. Fyld vand i spaen – til ønsket niveau, men over niveausensor
 2. Start massagepumpen
 3. Tilsæt Sunwac 12 eller Sunwac 9 
 4. Efter 10 min. tilsættes No scale (efter anvisninger på flasken)
 5. Efter 10 min. tilsættes Bright & clear
 6. Efter 10 min måles vandets alkalinitet (SKAL ligge mellem 80-120). Alkalinitet kan justeres med Alka Up eller Alka Down.
 7. Mål pH-værdi (skal være 7,0-7,4) pH kan justeres med pH Up og pH Down.
 8. Er alle værdier korrekte kan du nu bade i ro og mag.

Vedligehold af spa - hver uge

 1. Mål pH værdi til 7,0-7,4. justér balancen med pH Up eller pH Down
 2. Tilsæt No Scale (efter anvisninger på produktet)
 3. Tilsæt Bright & clear (efter anvisninger på produktet)
 4. Tilsæt SunWac 12 (efter anvisninger på produktet)
 5. Er alle værdier korrekte, kan du nu bade i ro og mag

Vedligehold af spa - hver måned

 1. Tag filterpatronen ud af spa
 2. Placér den i en spand med 1 dl filter cleaner
 3. Vent mindst 12 timer
 4. Sæt den rensede filterpatron retur i spa

Vedligehold af spa - hvert kvartal

 1. Rengør og imprægnér eventuelt spacover
 2. Ved udskiftning af vand tilsættes Biofilm Cleaner
 3. Vent 30 minutter med massagepumpen kørende
 4. Tøm spa for vand
 5. Tør kanten af med Spa Clean Spray
 6. Spul efter med rent vand
 7. Du er nu klar til at fylde spaen igen

Hvordan sikres rent vand i spaen?

Den høje vandtemperatur og de skjulte rørsystemer i spabade kan være årsag til bakterievækst og ophobning af mikroorganismer, som så kan medføre sygdomssmitte. En god desinfektionsordning kan sikre den bedste vandkvalitet ved genbrugt vand, så længe muligt!

Den sikreste måde at anvende klorbaserede desinfektionsmidler i spa

Klor er det eneste stof, der både desinficerer (dræber bakterier) og oxiderer (forbrænder fedt og snavs).

Så længe spavandets klorværdi befinder sig mellem 1,0 og 3,0 mg/l, kan der ikke være bakterier i vandet. Lavere klorværdier kan indikere bakterier i vandet, mens højere klorværdi øger risiko for klorlugt og udtørring af huden.

SunWac12 tabletter gør det enkelt og hurtigt at opretholde rendt badevand. I spabade med 1000-1500 l vand tilsættes blot én tablet inde, der bades og én efter.

SunWac9 tabletter gør det samme som SunWac12 tabletten, men kan benyttes i mindre spabade.

Begge tabletter indeholder et brusemiddel, så de opløses efter 5 minutter, hvorefter, der kan bades i spaen. En ekstra lækker detalje ved disse tabletter er, at de indeholder en organisk og egyptisk mynteekstrakt, som giver vandet en dejlig afslappende duft.

Alternativt bruges TabTwenty, som er langsomt opløselige 20 grams tabletter eller den hurtigt opløselige SpaCare MiniChlor.

Hvad bør værdierne i spavandet ligge på?

Værdierne i spabadet er afgørende for vandkvaliteten.

Her kan du se de forskellige værdier for badevandet:

 • pH-værdi: 7,0-7,4
 • Alkalinitet: 80-120 mg/l
 • Frit klor: 1,0-3,0 mg/l
 • Brom: 2,0-6,0 mg/l

Hvorfor er mit vandet i spaen gråt og uklart?

Her finder du de 3 mest almindelige årsager til, at vandet i spaen er grå t og uklart. Hvis ingen af disse tips løser problemet, skal vandet skiftes helt, og inden nyt vand tilføres, anbefales en rensning af rørene med Biofilm Cleaner.

1. Utilstrækkelig filtrering

Spaens patronfilter er snavset og kan ikke filtrere og rense vandet tilstrækkeligt. Rens filteret med SpaCare Filter Cleaner mindst 1 gang hver måned. Hvis spaen bruges meget gerne hver 7. til 14. dag. Når filteret er rent, kan de mindste partikler fjernes fra vandet ved at tilsætte SpaCare Bright & Clear. Der bør dog aldrig tilsættes mere en 10 ml pr. 1000-1500 l vand. Det er herudover vigtigt, at spabadets filtercyklus indstilles korrekt. Hvis vandet bliver uklart eller gråt, skal filterpumpen køre i flere timer pr. døgn.

2. For høj pH-værdi eller alkalinitet – Vandet er ikke i balance

Foretag en måling af de forskellige værdier. Det er vigtigt, at alkalinitet justeres, så den har en værdi på 80-120 mg/l. Er alkalinitet kan der med fordel anvendes SpaCare Alka Up og modsat, hvis den er for høj, SpaCare Alka Down.

3. For meget organisk materiale fra de badende – mangelfuld oxidation

Organisk materiale fra de badende og fra hudplejeprodukter m.m. vil over tid gøre vandet uklart og gråt. Det kan afhjælpes ved brug af SunWac12 for spa med 1000-1500 l vand eller SunWac9 for mindre spa.

Vedligehold af vand i vildmarksbad

Vildmarksbade er voldsomt populære, og hvem synes ikke, at et lunt dyp i udendørs, midt i naturen virkelig kan gøre underværker for både krop og sjæl? Lige som i en spa er vandkvaliteten i et vildmarksbad særdeles vigtig.

Et vildmarksbad anses som et udendørs bad, der typisk opvarmes ved en brændeovn. På grund af stillestående vand (uden filteranlæg) samt materialer, der ikke i så høj grad tåler klorprodukter, er der stor risiko for, at nogle vildmarksbade vil give hygiejniske problemer.

Hygiejne betyder rigtig meget

Derfor anbefales det, at der inden badning foretages en grundig afvaskning med sæbe af hele kroppen, som efterfølgende skylles grundigt af. Afvaskningen er vigtig, da en uvasket person forurener vandet ca. 200 gange mere end en afvasket person.

Fremgangsmåde
 • Før badning: Tilsæt 1 st. SunWac9 tablet pr. 500 l vand. Der kan bades straks efter, at tabletten er opløst. (ca. 5 minutter)
 • Efter badning: Tilsæt 1 stk. Sunwac9 tablet per 500 l vand for at efterdesinficere vildmarksbadet.
 • Vildmarksbadet skal tømmes og rengøres efter brug. (afvask evt. med en opløsning af SunWac2), da der i det brugte badevand vil ske en kraftig opformering af bakterier. Det er vigtigt, at vildmarksbadet har bundafløb for total tømning af karret.
 • Det er bedst, hvis vildmarksbadet har indvendig beklædning af rengøringsvenlig plast- eller glasfiber, der kan tåle klorholdige produkter.

Er vildmarksbadet forsynet med cirkulation (pumpe), filteranlæg, vandmassage, luftindblæsning eller lignende, gælder som udgangspunkt de samme regler ved vedligehold, som for en udendørs spa.

Tømning og frostsikring af spa

Meget lidt er værre end, hvis rørene i din nye spa frostsprænges, mens de koldeste frostgrader hærger. Det er anbefalet, at udespaen står med vand påfyldt hele året rundt. I downperioder sættes temperatur på 10 grader og i REST mode. På den måde undgås store økonomiske udsving. Vælges det alligevel, at spaen tømmes for vand, er det muligt at følge disse råd – med forbehold for frost sprængninger og eventuelt udtørrede pakninger ved sæsonopstart. (Selvom du vælger at følge nedenstående råd for tømning og frostsikring, vil der ikke være dækning af garanti, hvis uheldet er ude. Følg vejledning på eget ansvar).

 1. Tøm mest muligt vand ud af spaen via tømmestudsen i spaens bund.
 2. Støvsug ALT restvand op fra spaens bund.
 3. Tilgå spaens pumper ved at åbne spaens side paneler.
 4. Løsne omløberen på pumpetilgang, så der ikke kommer nyt vand ind i pumpen.
 5. Fjern bundprop fra pumpen (sidder nederst i pumpehuset) og tilse, at pumpen drænes for vand / restvand.
 6. Skru omløberne af UV-lys i ende og/eller ved sider, så evt. restvand kan komme ud. Tag gerne pæren ud, så den ikke beskadiges.
 7. Fjern enkelte dyser og blæs slangesystem med kompressor, så restvand løber ud fra slangerne.
 8. Støvsug endnu engang vand op ad spaen – inkl. al restvand, der er kommet fra foregående øvelser.
 9. Gentag blæsning af slangerne. Det er vigtigt at få ALT vand ud. Jo mindre vand i slangerne, jo mindre chance for frostsprængning.
 10. Sluk al strøm til spa, når den er tømt for vand.

Frostsikring af MaXXwell Laidback Udespa

I en MaXXwell Laidback udespa er der indbygget en varmeblæser funktion, der afhjælper og forebygger de forhold, der fører til frostskader på jets, rør og teknik.

Det er meget vigtigt, at blæseren er tilsluttet og indstillet til minimums temperatur på 10 grader. Husk at genindstille i tilfælde af strømafbrydelse. Varmeblæser funktionen styres via det indbyggede LCD-display

Indstilling af varmefunktion

Tryk på “on” og hæv temperaturen til 10 grader ved hjælp af piletasten op. De andre taster skal ikke bruges ved denne funktion.

Få flere guides til vedligehold

Vedligehold af pool

Opstart af pool

Nu er tiden endelig kommet til at poolen skal startes op.

Fremgangsmåde
 1. Start med at afmontere alle installationer, der blev monteret i forbindelse med vinter nedlukning (herunder vinterpropper og cover)
 2. Montér dyse fronter samt eventuelt adskilte rørforbindelser til filter og ved pumpe.
 3. Fyld vand på poolen, så vandstanden er 1/2 til 2/3 oppe i skimmeråbningen.
 4. Sandet i sandfilteret kontrolleres. Det skal føles fint som sukker, når hånden lukkes omkring.
 5. Anlægget startes op og de tekniske komponenter som svømmetræner, lys, solvarme og varmepumpe afprøves.
 6. Det er vigtigt, at efterspænde samlinger, returskylle sandfilteret og foretage en støvsugning og skrubning af poolens bund og sider. Hermed fjernes al organisk materiale fra poolen. Saniklar PoolGelkan med fordel bruges.
 7. Mål og justér pH-værdi og alkalinitet, så de ligger inden for 7,0-7.4.
 8. Når værdierne er justeret, chokklores der for at slå bakterier og rest organisk materiale ihjel. Det gøres ved at tilføre HTH granulateller HTH SuperBoost (300g pr 25 m3 vand) Ved meget snavset vand bruges HTH Shock Powder.
 9. Afslutningsvis tilsættes Saniklar Super Kleralfor at klare vandet op og samtidig slå eventuelle alger, der skulle være i vandet, ihjel.

Nedlukning af pool

Så snart temperaturerne falder, og badesæsonen går på hæld, er det vigtigt at få lukket poolen ordentligt ned.

Fremgangsmåde
 1. Start ud med at støvsuge og skrubbe sider og bund i poolen og vaske alle bassinkanter. Med fordel kan der bruges Saniklar SuperGel.
 2. Mål og justér pH værdien og alkaliniteten så de er normaliserede. (pH værdier: 7,0-7,4 Alkalinitet 80-120mg/l og fri klor 1,0-1,3 mg.
 3. Når værdierne er sikret udføres en chokkloring af vandet. Det gøres ved at tilføre HTH granulateller HTH SuperBoost (300g pr 25 m3 vand) Ved meget snavset vand bruges HTH Shock Powder.
 4. Efter chokkloring lades pumpen køre i 24 timer.
 5. Filteret returskylles efter yderligere 24 timer.
 6. Sæt nu multiportventil på “recirkulation” og tilsæt 1 liter Saniklar WinterClean 30 m3 poolvand. Pumpen skal køre i 2 timer efter tilsætning.
 7. Vandet i poolen skal nu tømmes af til under dyserne – enten ved at lukke for skimmersug og kun suge fra bundafløb med multiport indstillet på “waste” eller ved brug af dykpumpe.
 8. Kontakt leverandør af dyser, skimmer, pumper osv. for instruktione

Hvor meget skal poolens pumpe køre?

Cirkulationspumpen suger vand fra poolen henholdsvist fra skimmer og fra bundsug (såfremt poolen er udstyret med bundsug).

Husk at rense pumpens indbyggede grovfilter. Hvis dette tilstoppes med snavs, får pumpen ikke nok vand, akseltætningen risikerer at brænde af, og pumpen bliver utæt og hyler ved drift.

Omsætningstid

Omsætningstiden i en pool er den tid (i timer, det tager for, at hele vandmængden er filtreret igennem sandfilteret. hvis pumpen giver 10 m³/timen, og poolen er 30 m³, så er omsætningstiden således 3 timer. En privat pool børn have en omsætningstid mellem 2 og 4 timer. Hvis der er mange, der benytter poolen, bør tiden være 2 timer.

Cirkulationspumpe

En cirkulationspumpe bør som minimum køre 8 timer dagligt, selvom poolen ikke har været benyttet. Større badebelastning kræver flere filtertimer! Det flotteste vand med mindst kemibrug opnås ved at lade pumpen køre 24 timer i døgnet under badehøjsæsonen.

Slukkes pumpen, anbefales det, at den er slukket i max 4 timer og kører i 2-4 timer.

Hvordan og hvorfor returskylles et sandfilter?

Vand, der tilføres til poolen, indeholder opløste salte og mineraler. Derfor har vandet allerede fra begyndelsen en vis ledningsevne (måles i milli Siemens – mS). Når der tilsættes kemi til vandet, stiger ledningsevnen. Tilføjes der IKKE jævnligt frisk vand til poolen vil mængden af opløste stoffer i vandet over tid blive så stor, at vandet bliver mættet, og at de tilsatte kemikalier ikke længere vil virke.

Derfor er det vigtigt at få returskyllet filteret 1 gang om ugen i badehøjsæsonen. Udover at filteret bevarer sin effektivitet, tilføres også frisk vand til poolen, hvorved ledningsevnen i vandet holdes nede.

Sådan returskylles filter
 1. Aflæs manometer og sluk elektrisk varmelegeme (hvis der er sådan et).
 2. Sluk pumpen.
 3. Drej multiportventil ned på “backwash” (kl. 6)
 4. Hvis der er en kuglehane på rør til kloak, åbnes denne, og pumpen stares. Denne skal køre i ca. 5 min.
 5. Sluk pumpen.
 6. Drej multiportventil op på “rinse” (kl. 10)
 7. Start pumpen. Lad den køre i 20 sek.
 8. Sluk pumpen.
 9. Drej multiportventil op på “filter” (kl.12)
 10. Husk at tænde for varmelegeme. Husk at fylde vand i poolen til korrekt vandstand (1/2-2/3 i skimmeråbning)?
guides til vedligehold af pool og spa - kemi til pool og spa

Klor som desinfektionsmiddel

Bemærk, at klor som desinfektionsmiddel er utroligt effektivt ved vandbehandling. Fri klor i produkterne forbrænder de bakterier, alger og mikroorganismer, der per automatik opstår i badevandet ved den helt naturlige kontakt med badende gæster og omkringværende omgivelser.

Spar på kemien!? Du kan minimere bakterier og mikroorganismer ved at bede alle badegæster om at vaske sig grundigt, inden de hopper i vandet. Sker dette ikke, og undlades den desinficerende vandbehandling, vil de mange mikroorganismer lynhurtigt formere sig, og vandet vil ikke egne sig til badning.

Opstår der udfordringer med eller er det tid til en opgradering af udespa, pool eller sauna?

DuoLine forhandler og monterer interiør til saunaafdeling og udespa som indespa til hjemmet eller udlejningshuset. Ligesom vi er ‘go-to’ virksomhed, hvis der er brug for en ny pool eller reparation af den nuværende.

Kig forbi vores showroom

Du finder vores showroom nær vestkystens perle Blåvand – Vadehavsvej 1, 6852 Billum. Her kan du både se produkter, afprøve teknik, spørge ind til vandbehandling og vedligehold samt få den kemi, der er behov for. Din bil kan lade op ude, mens du lader op og får inspiration inde.