Spa Tabs 20 – 1 kg

159 DKK

Spa Tabs 20 – 1 kg

Langsomtopløselige 20 g klortabletter til sikring af vandhygiejnen i udendørs spa, Whirlpools og børnebassiner med et vandindhold på 500-3000 liter. Til både blødt og hårdt vand.

Kategorier , SKU: 30001010

Beskrivelse

BRUGSVEJLEDNING
”Spa Tabs 20” kan tilsættes via en klorautomat monteret på anlæggets filtreringskredsløb eller placeres i skimmerkurven.

DOSERING
Bruges klorautomat tilsættes fx 5-8 tabletter pr. uge i spabade med et vandindhold på 1000-1200 liter. I pools tilsættes 10 tabletter pr. 30 m3 vand hver 3.-5. dag. Undgå overkloring – til klorautomat tilsættes kun det antal tabletter, der beregnes til en uges forbrug. Kontroller og reguler jævnligt klor, pH og alkalinitet til værdierne: Klor 1,0-3,0 mg/l; pH 7,0-7,4; Alkalinitet 80- 120 mg/l. Benyttes spabadet meget, bør vandet skiftes regelmæssigt og karret rengøres. Det skjulte rørsystem rengøres 3-4 gange årligt med ”Spa Bio Clean” eller ”Spa Fluid 2”. Fjern filterpatron når rørsystemet rengøres. Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for specialaffald og farligt affald. Efter rengøring med vand kan emballagen bortskaffes med dagrenovationen.

Før produktet anvendes, skal du gennemlæse brugsvejledningen og sikkerhedsdatabladet.

Sikkerhedsdatablad

 

Du kunne også være interesseret i...